• TFAB blir TEMAB Fjärrvärme AB

  Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) byter namn till TEMAB Fjärrvärme AB.

 • Samverkan om dricksvattnet ger fördelar för alla

  Beslut är nu taget i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från TEMAB.

 • Nya taxor för 2020

  Nya taxor för renhållning, VA och slam är nu fastslagna av kommunfullmäktige och finns tillgängliga i sin helhet här på webbplatsen.

 • Bli en smart vattenanvändare

  Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. Det finns även pengar att spara.

 • TFAB byter namn

 • Samverkan om dricksvattnet

 • Nya taxor

 • Bli en smart vattenanvändare

Sorteringsguide

Vi hjälper dig att sortera rätt