• Bli en smart vattenanvändare

  Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. För dig finns det även pengar att spara.

 • Registrera dig för vårt nyhetsbrev

  Ta del av arbetet med kommande taxor, hur miljöarbetet går framåt i kommunen och mycket mer.

 • Fakturaförklaring

  Tycker du att det är svårt att tolka din faktura? Här finns en fakturaförklaring som hjälper dig att tyda och förstå alla delstycken.

 • Enskild väg och återvändsgata

  Om transportvägen för våra sopbilar är en enskild väg eller en återvändsgata så finns det vissa regler och krav som måste uppfyllas.

 • Bli en smart vattenanvändare

 • Nyhetsbrev

 • Fakturaförklaring

 • Enskild väg och återvändsgata

Sorteringsguide