Logotyp för Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärme

Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun.

Vi försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All vår fjärrvärmeproduktion är helt fossilfri.

Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin för uppvärmning av cirka 3 000 villor.

Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.