Anslut din fastighet

Din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet om den finns i närheten av det befintliga nätet i Tierp, Örbyhus eller Karlholm. Utbyggnaden sker i takt med orternas naturliga expansion.

Om du vill veta mer om dina förutsättningar för att ansluta till fjärrvärmenätet så är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.