Arbete på Rådhusallén

Den 2 maj 2018 påbörjas arbete med ny fjärrvärmekulvert längs med Rådhusallén i Tierp. Arbetet är uppdelat i fem etapper med planerat avslut i december 2018.

Den nuvarande fjärrvärmekulverten är gammal och behöver bytas ut. Risk finns annars att sprickor uppstår med större driftstörningar som följd. För att undvika det läggs nu en ny fjärrvärmekulvert under 2018.

Under projektets gång kommer parkeringsförbud och begränsad framkomlighet i perioder att råda längs med delar av Rådhusallén och vissa närliggande gator. Skyltning om detta kommer då att vara väl synlig. Fjärrvärmeleveransen i delar av området kommer även under kortare perioder att brytas.

I övrigt är ambitionen att kommunikationer och leverans av fjärrvärme ska fortgå utan större avbrott, men oplanerade driftstörningar kan uppstå. Vi ber om er förståelse för detta.

Information vid driftstörningar

 

För att få information vid såväl planerade som akuta driftstörningar så ber vi dig säkerställa att ditt telefonnummer finns registrerat på temab.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där administreras systemet som vi använder för att skicka ut information vid driftstörningar. Informationen skickas ut via sms till mobiltelefoner och röstmeddelande till fasta telefoner.

Om du på temab.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ditt telefonnummer kopplat till rätt adress så kommer du att få information vid samtliga kommande driftstörningar som påverkar fastigheten.

SMS och röstsamtal med information går alltid ut i det område som drabbas av en driftstörning. De flesta telefonnummer finns registrerade automatiskt, men har du hemligt nummer, jobbmobil eller oregistrerat kontantkort så kan du behöva manuellt registrera ditt telefonnummer på temab.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om våra utskick vid driftstörningar

Mer under Arbete på Rådhusallén