4G-värmemätare

Byte av fjärrvärmemätare

På grund av att 2G-nätet kommer att släckas ner inleder vi nu övergången till 4G-mätare.

Post och telestyrelsen kommer under år 2025 att släcka ner det mobila 2G-nätet. Det innebär att vi kommer att tappa kommunikationen med våra värmemängdsmätare. Därför inleder vi nu tillsammans med Granitor ett utbyte av dessa terminaler till 4G i stället.

Mätaren ger dig som kund flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss med fjärrvärmenätet. Tillsammans kan vi använda nätet smartare och för ett mer hållbart samhälle. Bytet till ny 4G-värmemätare är en kostnad som ligger på TEMAB Fjärrvärme och kommer inte belasta dig som kund.

Ni behöver finnas tillgängliga det datum och den tid som anges i bokningen som skickas hem för att tillgodose åtkomst till mätaren. Arbetet med att byta värmemätaren tar cirka 30 minuter.

Ombokning av tid ska ske senast 48 timmar innan bokad tid.
Kontakt för ombokning: 0293-21 99 99, vardagar 13–16.

Viktigt inför bytet

Uppfyller du inte nedanstående punkter kan vi tvingas ställa in bytet och därmed ej kunna genomföra vårt arbete som planerat. Förgävesbesök debiteras då med 625 kr (inkl. moms.)

  • Se till att vara på plats, vi genomför inga byten utan närvaro av myndig person. Vi ska kunna komma åt mätaren vid den ovan angivna tidpunkten (eller annan överenskommen tid).
  • Utrymmet runt värmemätaren måste vara fritt från föremål så att våra tekniker kommer åt mätaren. Om föremål, t.ex. skåp eller dylikt hindrar montören kan mätaren inte bytas.

Om du har några frågor kring bytet från 2G-mätare till 4G-mätare är du varmt välkommen att kontakta oss.