Om Tierps Fjärrvärme AB

Tierps Fjärrvärme AB ägs av Tierps Energi & Miljö AB som är ett av Tierps Kommun helägt bolag. Bolagets verksamhet omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.

Tierps Fjärrvärme AB försörjer ca 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på ca 25 000 kW och förbrukar ca 60 milj. kWh per år vilket motsvarar energin för uppvärmning av ca 3 000 villor. Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.