Taxa

Vårt fjärrvärmepris består av en fast årsavgift och ett rörligt energipris. Nedanstående priser gäller från och med 2017-01-01 (inkl. moms).

Skriv tabellbeskrivning här

Fast avgift

Beroende på din effekt

Energipris

63 öre/kWh

Taxa och allmänna avtalsvillkor

Tierps Fjärrvärme AB drar serviceledningar fram till husliv, där ledningarna avslutas med avstängningsventiler. Därefter står fastighetsägaren för resten av kostnaderna för undercentralen.