Taxa

Här presenterar vi 2020 års prislista för fjärrvärme avseende småhus.

Nedanstående priser gäller från 2020-01-01.

Prislista 2020 (inkl. moms)

Fast avgift per år: 5 625 kr

Förbrukningsavgift: 68 öre/kWh

Anslutningsavgift för nya kunder: 40 000 kr

(Kostnad för värmeväxlare och invändig installation tillkommer. Tillhandahålls ej av TEMAB Fjärrvärme AB)