Taxa

Här presenterar vi prislistan för fjärrvärme avseende småhus.

Nedanstånde priser gäller från 2024-01-01

Prislista 2024 (inkl. moms)

Fast avgift per år: 7 635 kr

Förbrukningsavgift: 99,70 öre/kWh

Anslutningsavgift för nya kunder: 50 000 kr

(Kostnad för värmeväxlare och invändig installation tillkommer. Tillhandahålls ej av TEMAB Fjärrvärme AB)