Logotyp för Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärme - via Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärmen i Tierps kommun levereras av Tierps Fjärrvärme AB (TFAB). TFAB är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB.

Via menyn kan du bland annat läsa mer om hur fjärrvärme fungerar, den rådande taxan samt ansöka om att ansluta dig till fjärrvärmenätet.