Logotyp för Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärme

Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun.

Vi försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All vår fjärrvärmeproduktion görs med fossilfria bränslen.

Ursprungsfördelning av vår fjärrvärmeproduktion. (GROT 59%, Pellets 32%, Rökgaskondensering 8%, HVO 1%

Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin för uppvärmning av cirka 3 000 villor.

Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.