Lekplatsen vid Kvarnvägen i Skärplinge byggs om

Under vecka 24 börjar vi på TEMAB bygga om och rusta upp lekplatsen vid dammen/Kvarnvägen i Skärplinge för Tierps kommuns räkning.

Det kommer att bli nya lekutrustningar, en grillplats och fotbollsmål. En del av befintlig utrustning kommer att rustas upp. Arbetet beräknas vara klart vecka 29 och lekplatsen kommer att vara helt avstängd under en stor del av byggtiden. Entreprenör som utför uppdraget är Tierps Energi & Miljö AB.

Säkerhet under byggtiden

För dig som bor och vistas i området kommer det att bli en del byggtrafik. Skyltar och tydliga avspärrningar kommer att finnas för att måna om allas säkerhet. Under byggperioden kommer framkomligheten i området att vara begränsad.

Har du frågor kring ombyggnationen?

Du är välkommen att kontakta Tierp kommuns Medborgarservice om du har frågor.
Telefon: 0293-21 80 88
E-post: medborgarservice@tierp.se