Sand och sandupptagning

Som fastighetsägare ansvarar du året runt för framkomligheten utanför din fastighet. Under vinterhalvåret är det främst snöröjning och halkbekämpning och framåt våren är det bra att sopa ut vinterns grus innan vi kommer och sopar upp all sand från vägarna.

Sandupptagning Tierps Kommun

Sandupptagningen i Tierps Kommun är uppdelad i tre delområden:

Norra:

Edvalla, Skärplinge, Karholmsbruk, Mehedeby och Söderfors.

Södra:

Kyrbyn, Månkarbo, Vendelsskola, Örbyhus och Tobo.

Tierp:

Tierp

Sandupptagning 2019

Målsättningen är att sandupptagningen i samtliga områden ska vara färdig till 15/5.

Område Tierp:

Grovsopning inleds 27/3 med huvudgator och cykelvägar och går sedan vidare med bostadsgator. Den slutgiltiga sandupptagningen inleds i ett senare skede.

Trottoarer behandlas först under den slutgiltiga sandupptagningen.

Område Norra:

Grovsopning inleds 28/3 med huvudgator och cykelvägar och går sedan vidare med bostadsgator. Den slutgiltiga sandupptagningen inleds i ett senare skede.

Trottoarer behandlas först under den slutgiltiga sandupptagningen.

Område Södra:

Grovsopning inleds 27/3 med huvudgator och cykelvägaroch går sedan vidare med bostadsgator. Den slutgiltiga sandupptagningen inleds i ett senare skede.

Trottoarer behandlas först under den slutgiltiga sandupptagningen.

Hämta sand

Runt om i kommunen finns utlämningsställen där fastighetsägare kan hämta gratis sand dygnet runt. Sanden finns i gröna sandlådor eller på en del ställen i högar, ta med hink och spade!

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

Hämtställe

Karlholm

Upplagsområdet bakom fastigheterna Karlitplan 1C och 2A

Mehedeby

Fiskgjusevägen 4, vid vattenpumpstationen

Månkarbo

Illmårsbergsvägen, mittemot Tallparkens IP

Söderfors

Västermalmsväg 34-36

Skärplinge

Bakom Humlegårdsvägen 1

Tierp

Industrigatan 6, mittemot XL-Bygg

Tobo

Louis De Geers väg 1, intill reningsverket

Örbyhus

Korsningen Backstigen och Tegelsmoravägen

Örbyhus

Dannemoravägen 16