Sopmaskin och personal som blåser för hand

Sand och sandupptagning

När våren närmar sig är det dags att sopa upp sanden från gatorna. Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter.

När vintern är slut är det viktigt att få bort sanden från alla platser som halkbekämpats. Sanden är en halkrisk på barmark och när sanden torkat blåser den ofta runt och skapar olägenheter i form av dammoln.

Grovsopning först, finsopning sedan

När vi kan sätta igång med sandupptagningen beror på vädret. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Vi grovsopar först och sedan sopar vi upp resten vid ett senare tillfälle.

Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden. Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite mer noggrant. Sopningen sker alltså i flera omgångar på samma gata för att få bästa resultat. Anledningen är att sopmaskinerna har sina begränsningar i upptagningsmängd. En viktig del i arbetet är att se till att det dammar så lite som möjligt. Det förhindras genom att vi vattnar innan vi sopar.

När sandupptagningen pågår kan det ske under dygnets alla timmar.

Så underlättar du för sandsopningen

 • Flytta din bil från vägar som ska sandsopas.
 • Parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor.
 • Respektera P-förbudsskyltar och servicedagar, så att maskinerna kommer fram och vi kan sopa bort sanden.
 • Beskär träd, buskar och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.
 • Ställ soptunnor så att de inte blockerar gångbanor och vägkanter.
 • Felparkerade fordon, parkerade cyklar och byggsäckar som står i vägen är ett problem i arbetet med sandsopningen och kan rubba vår arbetsplanering. Därför kan vi inte säga exakt när vi kommer till ett visst område.
 • Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att din gångbana sopas och att sopa fram grus och sand till rännstenen innan vår sopmaskin kommer till dig.

Sandupptagningen är indelad i tre områden: norra, södra och Tierp.

Område norra

 1. Edvalla
 2. Skärplinge
 3. Karlholm
 4. Mehedeby
 5. Söderfors

Område Tierp

Från söder till norr.

Område Södra

  1. Månkarbo
  2. Kyrkbyn
  3. Tobo
  4. Örbyhus
  5. Vendels skola

  Hämta sand

  Runt om i kommunen finns utlämningsställen där fastighetsägare kan hämta gratis sand dygnet runt. Detta är för sandning av trottoarer och dylikt som används av allmänheten. Utlämningsställena finns på kartan nedan. Sanden finns i gröna sandlådor.

  Kommunens sandförvaring som inte finns med på kartan är till kommunens skötsel av kommunens fastigheter och vägar inte för nyttjande av privatpersoner eller privata fastighetsägare.

  Felanmälan

  Om du har upptäckt problem med sandupptagningen eller inte är nöjd kan du felanmäla det. Felanmälan sker till medborgarservice på Tierps kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..