Sand och sandupptagning

Som fastighetsägare ansvarar du året runt för framkomligheten utanför din fastighet. Under vinterhalvåret är det främst snöröjning och halkbekämpning och framåt våren är det bra att sopa ut vinterns grus innan vi kommer och sopar upp all sand från vägarna.

Sandupptagning Tierps Kommun

Sandupptagningen i Tierps Kommun är uppdelad i tre delområden:

Norra:

Edvalla, Skärplinge, Karholmsbruk, Mehedeby och Söderfors.

Södra:

Kyrbyn, Månkarbo, Vendelsskola, Örbyhus och Tobo.

Tierp:

Tierp

Sandupptagning 2020

Målsättningen är att sandupptagningen i samtliga områden ska vara färdig till 15/5.

Område Södra:

Sandupptagning inleds 24/3. Turordningen är Månkarbo, Kyrkbyn, Tobo, Örbyhus och Vendel.

Område Tierp:

Sandupptagning inleds 25/3.

Område Norra:

Sandupptagning inleds 26/3. Turordningen är Söderfors, Mehedeby, Karlholm, Skärplinge och Edvalla.