Sand och sandupptagning

Som fastighetsägare ansvarar du året runt för framkomligheten utanför din fastighet. Under vinterhalvåret är det främst snöröjning och halkbekämpning och framåt våren är det bra att sopa ut vinterns grus innan vi kommer och sopar upp all sand från vägarna.

Sandupptagning 2021

Vi jobbar på flertal orter samtidigt och vi beräknar att sandupptagningen i samtliga områden ska vara färdig till slutet av maj.

Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att din gångbana sopas och att sopa fram grus och sand till rännstenen innan vår sopmaskin kommer till dig.

Område norra (turordning)

  • Söderfors
  • Mehedeby
  • Karlholm
  • Skärplinge
  • Edvalla

Område Tierp (börjar norrifrån)

Område Södra (turordning)

  • Månkarbo
  • Kyrkbyn
  • Tobo
  • Örbyhus
  • Vendels skola