Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar fakturans olika delar och hur dina kostnader räknas ut.

Övergripande stycken

Vatten och avlopp

Renhållning

Du kan klicka direkt i fakturan för att se en förklaring av respektive avsnitt.

Fakturaförklaring 1. Kund- och fakturauppgifter 2. Information från Tierps Energi & Miljö AB 3. Anläggningsuppgifter 4. Övergripande information vatten och avlopp 5. Din fasta avgift för vatten och avlopp 6. Korrigerande vattenavläsning 7. Beräknad förbrukning för fakturaperioden 8. Lägenhetsavgift 9. Grundavgift renhållning 10. Avgift sopkärl 11. Moms och öresavrundning 12. Summa och förfallodatum 13. Fakturauppgifter 14. Betalningsmottagare 15. Betalningsuppgifter

1. Kund- och fakturauppgifter

Här hittar du fakturanummer, OCR-nummer, fakturadatum, förfallodatum samt ditt kundnummer.

  • Fakturanummer är bra att ha till hands om du vill kontakta oss angående din faktura
  • OCR-nummer är det nummer du uppger vid betalning av din faktura
  • Fakturadatum är det datum som vi skapade fakturan
  • Förfallodatum är det sista datumet som betalningen ska vara oss tillhanda
  • Ditt kundnummer behöver du ha till hands om du vill logga in på Mina sidor

Åter till fakturan

2. Information från Tierps Energi & Miljö AB

Här hittar du aktuell information från oss på TEMAB.

Åter till fakturan

3. Anläggningsuppgifter

Här hittar du ditt anläggnings-id som vi använder i våra system. Du finner även anläggningens gatuadress samt tillhörande fastighetsbeteckning.

Åter till fakturan

4. Övergripande information vatten och avlopp

Här hittar du ditt vattenmätarnummer, datum för den senaste vattenavläsningen samt mätarställningen vid detta tillfälle. Du kan även se din beräknade årsförbrukning i kubikmeter samt den totala årskostnaden för ditt vatten och avlopp.

Åter till fakturan

5. Din fasta avgift för vatten och avlopp

Den fasta avgiften är uppdelad på vatten, avlopp och dagvatten. Din fastighet kan utnyttja samtliga dessa delar av vår service eller endast en eller två. I vissa fall har du varken kommunal service för dagvatten eller vatten och avlopp. Då betalar du inte alls för detta.

Din totala fasta avgift står först angiven per år och sedan nedbruten till faktureringsperioden. Faktureringsperiodens summa är beräknad per dag. Den kan därför variera mellan fakturorna. Samtliga summor är angivna exklusive moms.

Formeln för att beräkna din fasta avgift för faktureringsperioden är: Fast årsavgift/antalet dagar på året*antal dagar som faktureringsperioden gäller.

Exempel: fast avgift på 3738 kr/år exklusive moms. Perioden är 1/11-31/12 (30 dagar i november + 31 dagar i december = 61 dagar). 3738/365*61 = 624,71 kr exklusive moms.

Dagvatten är uppdelad i två olika kategorier. Det är dels dränering av fastigheten, alltså om din fastighet är påkopplad på vårt nät i dräneringssyfte. Det gäller i så fall vatten i marknivå eller från tak. Den andra kategorin är för dagvattenbrunnar som vi sköter på gatan i anslutning till din fastighet. Dessa dagvattenbrunnar gör i sin tur att gatan utanför din fastighet inte översvämmas.

Åter till fakturan

6. Korrigerande vattenavläsning

Ibland så har du flera rader med förbrukningsuppgifter samt förbrukningsavgifter. Detta sker i det fall du har lämnat in en eller flera vattenavläsningar under fakturaperioden.

När du lämnar in en vattenavläsning så ger du vårt system ny information som finjusterar din beräknade årsförbrukning och därmed i förlängningen även din årskostnad.

I det fall din avläsning ger en lägre beräknad årsförbrukning än tidigare så får du pengar tillbaks på din faktura. Om motsatsen sker, att den nya avläsningen ger en högre beräknad årsförbrukning så får du en extra kostnad på din faktura. Oavsett vilket så ger den nya avläsningen dig och oss en mer korrekt bild av din verkliga vattenförbrukning.

Du kan alltid lämna in en ny vattenavläsning direkt på Mina sidor. Om du har en fjärravläst digital mätare så ska du inte lämna in mätarställning själv, då går det per automatik istället.

Åter till fakturan

7. Beräknad förbrukning för fakturaperioden

Här ser du din beräknade vattenförbrukning för fakturaperioden samt kostnaden exklusive moms.

Åter till fakturan

8. Lägenhetsavgift

Benämningen lägenhetsavgift är en standardbeskrivning inom vatten och avlopp som kan vara lite svårtolkad. Det är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter som finns i fastigheten. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera lägenhetsavgifter.

En lägenhet är i detta fall en fristående bostadsenhet, dvs den ska innehålla:

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig

Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum ska beräknas efter 2 lägenhetsavgifter.

Åter till fakturan

9. Grundavgift renhållning

Renhållningens grundavgift finns till för att bland annat finansiera driften av de återvinningscentraler som finns runt om i kommunen. Det är olika grundavgift beroende på typ av fastighet.

Oavsett vilka datum som anges på denna rad så är samtliga kunder varmt välkomna till återvinningscentralerna året om.

Formeln för att beräkna din fasta avgift för faktureringsperioden är: Fast årsavgift/antalet dagar på året*antal dagar som faktureringsperioden gäller.

Exempel: Avgift på 908 kr/år exklusive moms. Perioden är 1/11-31/12 (30 dagar i november + 31 dagar i december = 61 dagar). 908/365*61 = 153,86 kr exklusive moms.

Åter till fakturan

10. Avgift sopkärl

Din avgift för sopkärl beror på vilket renhållningsabonnemang, kärlstorlek samt hämtningsintervall du har.

I Tierps kommun så har vi en miljöstyrd taxa vilket innebär att det är billigare att sortera ut sitt matavfall än att ha ett osorterat abonnemang.

Kostnaden för matavfallskärlet skrivs numera ut på fakturan. Du sparar dock fortfarande pengar genom att ha ett matavfallskärl eftersom det ger dig en större rabatterad avgift på ditt restavfallskärl.

Formeln för att beräkna din sopkärlsavgift för faktureringsperioden är som den fasta avgiften: Årsavgift/antalet dagar på året*antal dagar som faktureringsperioden gäller.

Exempel: Avgift på 472 kr/år exklusive moms. Perioden är 1/11-31/12 (30 dagar i november + 31 dagar i december = 61 dagar). 472/365*61 = 78,88 kr exklusive moms.

Åter till fakturan

11. Moms och öresavrundning

Fakturans samtliga angivna priser har fram tills nu varit angivna utan moms. Här läggs moms 25% på samt eventuell öresavrundning.

Åter till fakturan

12. Summa och förfallodatum

Här anges den totala summan som ska betalas inklusive moms. Du kan även se datum för när summan senast ska vara oss tillhanda.

Åter till fakturan

13. Fakturauppgifter

Här kan du se datum för när summan senast ska vara oss tillhanda. Här anges även återigen den totala summan som ska betalas inklusive moms. Du kan även se fakturanummer samt ditt kundnummer.

Åter till fakturan

14. Betalningsmottagare

Vårt BankGiro-nummer som du betalar till.

Åter till fakturan

15. Betalningsuppgifter

OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar fakturan för betalning.

Åter till fakturan

Mer under Fakturaförklaring