Fakturaförklaring fjärrvärme

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar fakturans olika delar och hur dina kostnader räknas ut.

Du kan klicka direkt i fakturan för att se en förklaring av respektive avsnitt.

Fakturaförklaring 1. Kund- och fakturauppgifter 2. Information från Tierps Energi & Miljö AB 3. Anläggningsuppgifter 4. Övergripande information fjärrvärme 5. Energiavgift 6. Fast årlig avgift 7. Moms och öresavrundning 8. Summa och förfallodatum 9. Fakturauppgifter 10. Betalningsmottagare 11. Betalningsuppgifter

1. Kund- och fakturauppgifter

Här hittar du fakturanummer, OCR-nummer, fakturadatum, förfallodatum samt ditt kundnummer.

  • Fakturanummer är bra att ha till hands om du vill kontakta oss angående din faktura
  • OCR-nummer är det nummer du uppger vid betalning av din faktura
  • Fakturadatum är det datum som vi skapade fakturan
  • Förfallodatum är det sista datumet som betalningen ska vara oss tillhanda
  • Ditt kundnummer behöver du ha till hands om du vill logga in på Mina sidor

Åter till fakturan

2. Information från Tierps Energi & Miljö AB och Tierps Fjärrvärme

Här hittar du aktuell information från oss på TEMAB och Tierps Fjärrvärme.

Åter till fakturan

3. Anläggningsuppgifter

Här hittar du ditt anläggnings-id som vi använder i våra system. Du finner även anläggningens gatuadress samt tillhörande fastighetsbeteckning.

Åter till fakturan

4. Övergripande information fjärrvärme

Här hittar du ditt mätarnummer samt din beräknade årsförbrukning.

Åter till fakturan

5. Energiavgift för fakturaperioden

Här ser du din förbrukning under fakturaperioden samt kostnaden exklusive moms.

Åter till fakturan

6. Fast årlig avgift

Från och med 2019 är den fasta årliga avgiften densamma för samtliga privatkunder.

Formeln för att beräkna din fasta avgift för faktureringsperioden är: Fast årsavgift/antalet dagar på året*antal dagar som faktureringsperioden gäller.

Exempel: fast avgift på 4500 kr/år exklusive moms. Perioden är 31/12-31/1 = 31 dagar. 4500/365*31 = 382,19 kr exklusive moms.

Åter till fakturan

7. Moms och öresavrundning

Fakturans samtliga angivna priser har fram tills nu varit angivna utan moms. Här läggs moms 25% på samt eventuell öresavrundning.

Åter till fakturan

8. Summa och förfallodatum

Här anges den totala summan som ska betalas inklusive moms. Du kan även se datum för när summan senast ska vara oss tillhanda.

Åter till fakturan

9. Fakturauppgifter

Här kan du se datum för när summan senast ska vara oss tillhanda. Här anges även återigen den totala summan som ska betalas inklusive moms. Du kan även se fakturanummer samt ditt kundnummer.

Åter till fakturan

10. Betalningsmottagare

Vårt BankGiro-nummer som du betalar till.

Åter till fakturan

11. Betalningsuppgifter

OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar fakturan för betalning.

Åter till fakturan