Frågor och svar

Ibland kan det vara något man vill ha reda på eller funderar över. Inte sällan är det många besökare som vill ha svar på liknande frågor. Här har vi därför samlat de vanligaste frågorna och kanske kan du få svar på det du undrar över direkt.

 

Vatten och avlopp

Varför betalar jag en lägenhetsavgift, jag bor i villa

Lägenhetsavgiften kan även beskrivas som en avgift per bostadsenhet. Ett flerfamiljshus med 10 lägenheter betalar tio lägenhetsavgifter, ett hus med två bostadsenheter betalar två lägenhetsavgifter och en villa med endast en bostadsenhet betalar en lägenhetsavgift.

Vad ska jag göra inför en flytt?

Vad har jag för hårdhet på mitt vatten?

Hårdheten på dricksvattnet varierar något runt om i kommunen. I den större delen har vi medelhårt vatten, mellan 5-10 dH. Vill du veta exakt, läs mer om dricksvatten och dess hårdhetsgrad under kommunalt dricksvatten.

Varför är vattnet gulbrunt?

Ibland behöver vi stänga av vattnet när exempelvis läcksökning pågår eller när en vattenläcka åtgärdas. När vattnet sedan släpps på kan det lossna avlagringar från ledningarna och som färgar vattnet. Detta är helt ofarligt och försvinner om vattnet får spola i kranen en stund.

Har jag möjlighet att koppla in min fastighet på det kommunala VA-nätet?

Då alla fastigheter har olika förutsättningar, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få mer information om just dina förutsättningar. Läs gärna mer om anslutning till det kommunala VA-nätet under Kommunalt avlopp.

Vad är en anläggningsavgift?

Det är en engångsavgift som täcker kostnaderna för en anslutning till det kommunala VA-nätet. För bostadsfastighet består anläggningsavgiften av fyra delar: servis-, förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift. För annan fastighet består anläggningsavgiften av tre delar: servis-, förbindelsepunkts- och tomtyteavgift. Läs gärna mer om anläggningsavgiften under Vatten och avlopp.

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgift är i vatten- och avloppstaxan en sammanfattning av kostnaden som utgör ditt abonnemang och som debiteras varje eller varannan månad. I taxan framgår vad som är fast avgift, lägenhetsavgift samt den rörliga delen, dvs kostnaden per kubikmeter levererat vatten.

Hur avbokar eller ombokar jag ett digitalt vattenmätarbyte?

Kontakta Södelunds rör via mail info@sra.nu eller skicka sms till 0703-26 45 83.

Renhållning

Hur felanmäler jag att det är skräpigt eller fullt på en återvinningsstation?

Återvinningsstationerna för insamling av förpackningar i glas, metall, plast och tidningar i Tierps kommun ansvarar vi på Temab för.

Om du vill felanmäla att det är skräpigt eller fullt i en container på en återvinningsstation Öppnas i nytt fönster. så är Temab du vänder dig till. Vi på Temab driver även återvinningscentralerna, där du kan lämna grovsopor och farligt avfall.

 

Hur ska ett bra soprum utformas och underhållas?

Avfall Sverige har bra tips och råd till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vill ha välfungerade avfallsutrymmen.

Läs mer hos Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför har jag ett brunt avfallskärl?

Det bruna avfallskärlet är för ditt matavfall. Tierp är en av de 200 kommuner som valt att sortera ut matavfall för att minska resursslöseri och främja miljön. Utsorteringen gör att all energi som finns i matavfallet kan tas tillvara.

Alla som bor i Tierps kommun, såväl i villa som i lägenhet, har möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Att delta i den centrala matavfallsinsamlingen är frivilligt.

Från och med 1 januari 2018 kommer en miljöstyrd ren­hållningstaxa införas. Det innebär att de som väljer att inte sortera ut sitt matavfall och därmed bidra till en större miljöpåverkan får betala mer för sitt osorterade abonnemang än de som väjer att fortsätta sortera sitt avfall.

Läs mer om matavfall och hur du sorterar ditt avfall

Vad menas med fast grundavgift?

Renhållningsabonnemanget består av två delar, en fast grundavgift och en hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften är för tjänsten då vi hämtar hushållsavfall vid fastigheten. Grundavgiften täcker bland annat de kostnader som krävs för att hålla kommunens återvinningscentraler öppna och för hantering av farligt avfall och grovsopor. Den täcker även in administration, kundtjänst och andra delar som krävs för att ge dig som kund och fastighetsägare i kommunen en fungerande renhållning.

Grundavgift ska enligt beslut av Kommunfullmäktige betalas för varje fastighet i Tierps kommun.

Jag källsorterar allt och har därför nästan inget avfall alls, kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang?

För att bli befriad från att lämna hushållsavfall måste du göra en ansökan hos Miljökontoret på Tierps kommun.

Även om din ansökan om befrielse från sophämtning blir beviljad av Miljökontoret kommer du fortsätta att betala den fasta grundavgiften.

Jag har nästan inget avfall vid mitt fritidshus, kan jag säga upp abonnemanget och ta med mig avfallet hem?

Nej, enligt lag är det inte tillåtet att frakta hushållsavfall och varje hushåll ska ha ett abonnemang för sophämtning. Lagen finns till för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift.

Hur kasserar jag bildäck?

Bildäck kan inte slängas på våra återvinningscentraler. Vänd dig istället till din däckverkstad.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguide Öppnas i nytt fönster..

Var slänger jag min krukväxt?

Först så skakar du av all blomjord, sen kan du kasta din krukväxt eller planta i matavfallet.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguide Öppnas i nytt fönster..

Kan jag få hjälp att lasta av mitt avfall på en återvinningscentral?

Nej, det är du som besökare som har ansvar för att lasta av ditt avfall. Vår personal guidar dig till rätt fraktion för ditt avfall.

Som privatperson kan man inte få hjälp av personalens maskiner vid avlastning.

Kan jag använda min egna kompost istället för ett matavfallskärl?

Om du har egen hemkompost som du vill nyttja istället för matavfallskärl så ska detta anmälas till Tierps kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Temab får sedan ett delegationsbeslut om att hemkomposten är godkänd och gör då en hemtagning av ditt matavfallskär och ändrar din taxa.