Taxor

Taxa för vatten, avlopp och renhållning beslutas varje år av Kommunfullmäktige i Tierps kommun. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjesmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.