Taxor

Taxa för vatten, avlopp, salm och renhållning beslutas varje år av Kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjesmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.