Renhållningstaxa

I Tierps kommun är renhållningstaxan miljöstyrd. Genom en bättre utsortering av ditt avfall har du därför möjlighet att sänka dina avgifter.

En taxa för ett hållbart Tierp

I Tierps kommun är renhållningstaxan miljöstyrd. Det ska löna sig att göra kloka miljöval. Genom en bättre utsortering av ditt avfall har du därför möjlighet att sänka dina avgifter. Det bästa valet för såväl miljön som din plånbok är ett sophämtningsabonnemang med utsortering av matavfallet samt ett litet kärl för ditt restavfall med tömning var fjärde vecka.

Tips: En nyckel för att minimera restavfallet är ofta att sortera ut papp- och plastförpackningar och lämna dessa på någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Med ett större miljöansvar kan du spara pengar - för ett hållbart Tierp.

Läs taxan i sin helhet som pdf Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster.

Gå direkt till:

Taxans uppbyggnad

Taxan är uppdelad i två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år. Den ska täcka kostnaderna för bemannade återvinningscentraler och omhändertagandet av privatpersoners grovsopor samt övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och lokaler.

Hämtningsavgiften för ditt avfall beror på ditt valda abonnemang, storlek på kärl och hur ofta det ska tömmas.

Samtliga avgifter anges inklusive moms.

Du kan justera dina abonnemang genom att kontakta kundtjänst.

Grundavgiften

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år eller säsong. Grundavgiften debiteras per lägenhet i flerbostadshus, per bostadshus eller per verksamhet/företag.

Kundkategori

Årsavgift

En- till tvåbostadshus och fritidshus

1 386 kr

Flerbostadshus

693 kr/lägenhet

Verksamheter

693 kr

Våra sophämtningsabonnemang

Hemkompost

Du som har hemkompostabonnemang tar själv hand om ditt matavfall i en godkänd kompostbehållare. Tillstånd ansöks hos Tierps kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi hämtar ditt restavfall efter ditt valda hämtningsintervall. Ett mycket bra miljöval och även vårt billigaste sophämtningsabonnemang.

Din årsavgift är från 698 kr.

Källsortering

Du sorterar ut ditt rest- och matavfall i ett grönt och ett brunt kärl. Vi hämtar ditt rest- och matavfall efter ditt valda hämtningsintervall. Ett mycket bra miljöval och vårt populäraste sophämtningsabonnemang.

Din årsavgift är från 1 244 kr.

Osorterat

Valet som återstår för dig som inte vill eller kan sortera ut ditt avfall och kastar allt avfall i samma kärl. Ett sämre miljöval och används av under en procent av våra kunder i kommunen.

Din årsavgift är från 2 591 kr.

Sommarabonnemang

Samtliga våra sophämtningsabonnemang finns även i sommarskrud. Då sker tömningen 6 eller 11 gånger under sommarmånaderna till en reducerad avgift.

Hemkompost, årsabonnemang

Du som har ett hemkompostabonnemang tar själv hand om ditt matavfall i en godkänd kompostbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ditt restavfall töms varannan eller var fjärde vecka.

Din årsavgift är från 698 kr och uppåt beroende på tömningsintervall och kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, varannan vecka

140

1 147 kr

Restavfall, varannan vecka

240

1 787 kr

Restavfall, varannan vecka

660

4 477 kr

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, var fjärde vecka

140

698 kr

Restavfall, var fjärde vecka

240

1 019 kr

Restavfall, var fjärde vecka

660

2 364 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Källsortering, årsabonnemang

Med vårt källsorteringsabonnemang har du ett sopkärl för ditt restavfall och ett för ditt matavfall. Restavfallet kan hämtas varannan eller var fjärde vecka medan matavfallet måste hämtas varannan vecka av sanitetsskäl.

Din årsavgift är från 1 281 kr och uppåt beroende på tömningsintervall och kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Matavfall, varannan vecka

140

583 kr

Matavfall, varannan vecka

240

1000 kr


Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, varannan vecka

140

897 kr

Restavfall, varannan vecka

240

1 537 kr

Restavfall, varannan vecka

660

4 227 kr


Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, var fjärde vecka

140

698 kr

Restavfall, var fjärde vecka

240

1 019 kr

Restavfall, var fjärde vecka

660

2 364 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Osorterat, årsabonnemang

Valet som återstår för dig som inte vill eller kan sortera ut ditt avfall och kastar allt i samma kärl. Kärlet töms varannan vecka av sanitetsskäl.

Din årsavgift är från 2 591 kr och uppåt beroende på kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Osorterat avfall, varannan vecka

140

2 690 kr

Osorterat avfall, varannan vecka

240

4 612 kr

Osorterat avfall, varannan vecka

660

12 682 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Hemkompost, sommarabonnemang

Du som har hemkompostabonnemang tar själv hand om ditt matavfall i en godkänd kompostbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ditt restavfall töms varannan eller var fjärde vecka. Sophämtning med sommarabonnemang sker mellan vecka 18-39.

Din årsavgift är från 430 kr och uppåt beroende på tömningsintervall och kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, varannan vecka

140

860 kr

Restavfall, varannan vecka

240

1 340 kr

Restavfall, varannan vecka

660

3 358 kr


Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, var fjärde vecka

140

430 kr

Restavfall, var fjärde vecka

240

670 kr

Restavfall, var fjärde vecka

660

1 679 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Källsortering, sommarabonnemang

Med vårt källsorteringsabonnemang har du ett sopkärl för ditt restavfall och ett för ditt matavfall. Sophämtning med sommarabonnemang sker mellan vecka 18-39. Restavfallet kan hämtas varannan eller var fjärde vecka medan matavfallet måste hämtas varannan vecka av sanitetsskäl.

Din årsavgift är från 867 kr och uppåt beroende på tömningsintervall och kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Matavfall, varannan vecka

140

437 kr

Matavfall, varannan vecka

240

750 kr


Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, varannan vecka

140

673 kr

Restavfall, varannan vecka

240

1 153 kr

Restavfall, varannan vecka

660

3 170 kr


Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Restavfall, var fjärde vecka

140

430 kr

Restavfall, var fjärde vecka

240

670 kr

Restavfall, var fjärde vecka

660

1 679 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Osorterat, sommarabonnemang

Valet som återstår för dig som inte vill eller kan sortera ut ditt avfall och kastar allt i samma kärl. Kärlet töms varannan vecka av sanitetsskäl. Sophämtning med sommarabonnemang sker mellan vecka 18-39.

Din årsavgift är från 1 943 kr och uppåt beroende på kärlstorlek.

Hämtningsintervall

Kärlvolym (l)

Årsavgift

Osorterat avfall, varannan vecka

140

2 018 kr

Osorterat avfall, varannan vecka

240

3 459 kr

Osorterat avfall, varannan vecka

660

9 511 kr

Justera dina abonnemang på Mina sidor eller genom att kontakta kundtjänst.

Hämtning av latrin, sommar

Hämtning av latrin är avsett för sommarboende och omfattar hämtning varannan vecka under säsongen maj-september. I abonnemanget ingår att vi tillhandahåller 6 stycken engångsbehållare som levereras ut i maj.

Tjänst

Årsavgift

Normalservice: hämtning av 6 behållare per säsong

2 403 kr

Tilläggstjänst: extra behållare i samband med ordinarie hämtning

489 kr


Kontakta kundtjänst för att justera dina abbonemang för latrin eller göra extrabeställningar.

Övriga hämtningsavgifter

Dragväg

Tilläggsavgift för dragväg över 5 meter. Kärlet återplaceras efter tömning. Årsavgift per meter och kärl, enkel dragväg.

Hämtningsintervall

Avgift

Varannan vecka

46 kr

Var fjärde vecka

23 kr

Varje vecka

92 kr

Särskilda tilläggsavgifter

Tjänst

Avgift

Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer

1 052 kr/tim

Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer

792 kr/tim

Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl

161 kr/st

Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering

1 191 kr/kärl

Extra tömning av kärl, oavsett storlek

482 kr/kärl

Per extra säck vid ordinarie tömning

157 kr/säck


Kontakta kundtjänst för att justera din dragväg eller beställa tilläggstjänster.

Information och bestämmelser

I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften.
Önskemål om ändring av abonnemang ställs till Temab med skriftlig ansökan. På grund av väderleksförhållanden och helgdagar kan ändring av tidpunkt för hämtning av restavfall, matavfall och latrin ske. Temab kommunicerar ut ändringar på sin hemsida.

Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att:

 1. Teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och de förekommande verksamhetsutövarnas behov.
 2. De som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om gällande regler för avfallshanteringen.
 3. Sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Samt att föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i avfallskärlet
 4. Hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö
 5. Rengöra de kärl som ingår i abonnemanget.
 6. Snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.
 7. Backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller alternativ placering av kärl arrangeras och beslutas av Temab.
 8. Avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtningsdag vardagar 06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00.
 9. Kärlen placeras med handtagen utåt
 10. Tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt.
 11. Vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till Temab. Anmälan ska vara undertecknad av frånträdande och tillträdande ägare. Blankett beställs hos Temab.

Gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning

Vid gemensamma avfallskärl eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter.
Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas av Temab efter skriftlig ansökan till Temab. Se även Temab:s hemsida.

En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg eller grönyta.

Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har Temab rätt att ta ut en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier, elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de fall då felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som läggs i kärl för restavfall (grönt kärl).

Städavgift

Om avfall sprids utanför behållare har Temab rätt att ta ut en städavgift.

Fakturering

Temab har rätt att fakturera upp till 3 år tillbaka i tiden om fastighetsinnehavare inte följt gällande föreskrifter i renhållningsordningen.