Nyheter

Här finns alla nyheter samlade. Klicka på rubriken för att läsa hela nyheten.

 • Bortforsling av slam i Tierp

  2019-03-20
  Den närmaste tiden kommer slam att bortforslas från reningsverket i Tierp. Beroende på vindriktning kan det tidvis medföra viss odör i närområdet under de kommande två veckorna.

 • Långsiktig samverkan ska lösa vattenfrågan

  2019-03-20
  Otillräcklig vattenförsörjning skapar problem för orter i Uppsala län som vill växa. Tanken är att utnyttja befintliga vattenresurser oavsett kommungränser, för att säkra vattenleveranser och fördela kostnader. Kommunerna Tierp och Östhammar förbereder en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning. Detta under förutsättning att respektive kommunfullmäktige fattar beslut under april månad.

 • VA-arbete på Rundbergsvägen

  2019-02-20
  Vecka 9 kommer ett arbete med att förlänga ledningsnätet för dagvatten att pågå på Rundbergsvägen i Tierp.

 • Svårt att tolka din faktura?

  2019-02-19
  Tycker du att det är svårt att tolka din faktura? Nu har vi lagt till en fakturaförklaring som hjälper dig att tyda och förstå alla delstycken.

 • Kundtjänst stängt på förmiddagen den 29 januari

  2019-01-23
  Den 29 januari är kundtjänst stängt på förmiddagen på grund av utbildning.

 • Vattenposter öppna för allmänheten

  2019-01-04
  I Skärplinge och Örbyhus finns det vattenposter som är öppna för allmänheten. Där kan du hämta vatten om du har blivit utan efter stormen.

 • Problem med vinterväglag

  2019-01-03
  Vi kan inte hämta sopor på väg som ej sandas och plogas ordentligt.

 • TEMAB beviljas bidrag till läkemedelsrening

  2018-12-14
  TEMAB beviljas över tio miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att bygga en avancerad anläggning för läkemedelsrening i Tierp.

 • Sophämtning under jul och nyår

  2018-12-13
  På grund av många röda dagar under jul- och nyårsveckan så ber vi samtliga kunder att ställa fram sina sopkärl redan på lördagskvällen inför sin ordinarie hämtvecka.

 • Ny vatten- och avloppstaxa fastslagen

  2018-12-11
  2019 års taxa för vatten och avlopp är fastslagen i kommunfullmäktige.