Bild på en nysådd planta

Nya taxor: 2018 blir Tierp än mer miljövänligt

Nya taxor för renhållning, VA och slam är nu fastslagna av kommunfullmäktige och finns tillgängliga i sin helhet här på webbplatsen.

Samtliga förändringar gäller från den 1 januari 2018.

Om du vill läsa detaljerna i de nya taxorna kan du göra det här.

Renhållningstaxa 2018PDF

Renhållningstaxan blir nu miljöstyrd. Det innebär att de kunder som väljer att inte sortera ut sitt mat- och restavfall betalar en högre taxa än de kunder som tar ett miljöansvar och sorterar. Sortera därför ut ditt matavfall i det bruna avfallskärlet eller i din egen godkända kompost, det blir billigast för dig och bäst för miljön.

Alla kunder som har ett brunt avfallskärl eller en godkänd egen kompostering behåller samma avgift som under 2017, medan kunder som inte sorterar sitt avfall får en höjning av hämtningsavgiften.

Om du trots det inte vill ha ditt bruna avfallskärl så måste du kontakta oss och berätta det. Vi utgår annars ifrån att du vill använda det bruna avfallskärlet för ditt matavfall.

Om du vill börja kompostera ditt matavfall så görs din ansökan till Miljö- och hälsoskyddsenheten på Tierps kommun. Instruktioner för detta hittar du på Tierps kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En annan förändring för verksamheter och företag som vill lämna av verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Tierp är att ni 2018 behöver införskaffa ett årskort, då klippkorten för tio avlämningstillfällen tas bort.

Grundavgift/år

Skriv tabellbeskrivning här

En- till tvåbostadshus

985 kr/år

Flerbostadshus

365 kr/lägenhet och år

Verksamheter

340 kr/år

Hämtningsavgift/år

Skriv tabellbeskrivning här

Helårsabonnemang

Hämtningsinterv. (kr)

1 x vecka (kr)

2 x vecka (kr)

varannan vecka (kr)

1 x månad (kr)

Sorterat restavfall och matavfall

Normalservice varannan v.

140 l

990

1 650

3 300

990

-

240 l

1 736

5 205

10 410

1 736

-

650 l

4 260

8 515

17 030

4 260

-

Sorterat restavfall och kompost

Normalservice

1 x månad

140 l

310

1 240

2 480

620

310

240 l

695

2780

5 560

1 390

695

650 l

1 700

6800

13 600

3 400

1 700

Osorterat restavfall

Normalservice varannan v.

140 l

1 650

6 595

13 190

1 650

-

240 l

2 890

8 670

17 340

2 890

-

650 l

7 100

14 195

28 390

7 100

 -

VA-taxa 2018PDF

För en genomsnittlig villa i Tierps kommun innebär den nya vatten- och avloppstaxan en höjning med i snitt 96,90 kr per år. Det motsvarar 1,18%.

  • Den fasta avgiften lämnas oförändrad på 4 673 kr.
  • Lägenhetsavgiften höjs från 1 188 kr till 1 212,50 kr. En ökning med 24,50 kr.
  • Förbrukningsavgiften höjs från 21,88 till 22,50 kr/m3. En ökning med 0,62 kr/m3. För en villa som förbrukar 120 m3 blir det en höjning på 74,40 kr.

Höjningarna beror bland annat på investeringar i vattenverk och vatten- och avloppsledningar. För driften har elskatter samt kemikalie- och personalkostnader ökat.

Slamtaxa 2018PDF

En bomtaxa tillkommer på 500 kr, slamtaxan lämnas i övrigt oförändrad under 2018. En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång slangdragning.