Fjärrvärmeverk

Ny fjärrvärmetaxa fastslagen

Nu har Tierps Fjärrvärme AB:s styrelse fastslagit ny taxa för fjärrvärme. Fokus har varit att förenkla taxan för våra kunder för att göra den lättare att förstå och beräkna.

Den nya taxan gäller från den 1 januari 2019.

Privatkunder med villa

Den nya taxan blir enklare att beräkna och förstå. Den stora förändringen är att samtliga avgifter blir enhetliga, oavsett villans effekt och geografiska position. Det innebär att det endast finns två variabler för att beräkna din kostnad; den fasta avgiften samt energiavgiften per förbrukad MWh.

Kostnader för privatkunder med villa enligt den nya taxan (inkl. moms):

  • Fast avgift: 5 625 kr per år (oavsett effekt)
  • Energiavgift: 650 kr/MWh

Den nya taxans förändringar innebär att en del kunder kommer att få en lägre kostnad, några får samma kostnad och en del får en högre kostnad. Fokus har varit att förenkla taxan för att göra den lättare att förstå och beräkna.

Juridiska personer och övrig fastighet

Även taxan för juridiska personer och övrig fastighet blir förenklad och går från fem taxenivåer till tre. Förändringarna i taxenivåerna påverkar den fasta avgiften.

Kostnader för juridiska personer och övrig fastighet enligt den nya taxan (exkl. moms):

  • Fast avgift: Beroende på effekt
    • Taxa 1 (0-100 kW effektbehov): 1 200 kr + (effektbehov * 350)
    • Taxa 2 (101-300 kW effektbehov): 3 000 kr + (effektbehov * 310)
    • Taxa 3 (301 och större kW effektbehov): 22 500 kr + (effektbehov * 250)
  • Energiavgift: 520 kr/MWh