TEMAB beviljas bidrag till läkemedelsrening

TEMAB beviljas över tio miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att bygga en avancerad anläggning för läkemedelsrening i Tierp.

Som en av sex beviljade ansökande har TEMAB tilldelats bidrag av Naturvårdsverket för att uppföra en avancerad fullskaleanläggning för läkemedelsrening. Anläggningen kommer att byggas vid Tierps reningsverk och hjälpa till att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till kommunens sjöar och vattendrag.

Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 11 600 000 kr. Bidraget från Naturvårdsverket täcker upp till 90 procent av den totala kostnaden och kan därmed uppgå till 10 440 000 kr. Bygget av den nya läkemedelsreningen kommer att påbörjas 2019 och planeras stå färdigt till sommaren 2020.

TEMAB:s bedömning är att det i framtiden sannolikt kommer att komma krav på att reningsverk över en viss storlek ska rena avloppsvattnet från just läkemedelsrester. Istället för att vänta på att de kraven ska komma väljer vi att ligga i framkant och utnyttja det bidrag som nu fanns att ansöka om. Tack vare det kan vi bespara våra kunder i Tierps kommun den ekonomiska belastning ett sådant här projekt vanligtvis innebär.