Påskkyckling

Sophämtning under påsken

Kunder som har ordinarie sophämtning fredagar jämn vecka kommer att få justerad sophämtningsdag under påskveckan. Övriga kommer att följa ordinarie schema.

Vecka 16 är det påsk och då blir det justerad sophämtningsdag för en del av våra kunder.

Sophämtning fredag 19 april blir en dag tidigare

Kunder som har ordinarie sophämtningsdag fredag jämn vecka kommer under påskveckan istället att få sophämtning på torsdagen. Det innebär att sophämtning kommer att ske på torsdagen den 18/4 istället för långfredagen den 19/4. Vi önskar därför att dessa kunder ställer fram sina sopkärl redan på onsdag kväll.

Övriga sophämtningsdagar följer ordinarie schema

Övriga kunder, samtliga som har sophämtningsdag måndag-torsdag, kommer att följa ordinarie tömningsschema. Detta gäller även kunder som har sophämtning på annandag påsk måndag 22/4.

Table description

Ordinarie sophämtningsdag

Sophämtningsdag under påsken

Måndag 15 april

Måndag 15 april

Tisdag 16 april

Tisdag 16 april

Onsdag 17 april

Onsdag 17 april

Torsdag 18 april

Torsdag 18 april

Fredag 19 april

Torsdag 18 april

Måndag 22 april

Måndag 22 april