Helgens driftstörning

På grund av tekniska problem blev Tierp utan vatten en tid under söndagen.

Det var tekniska problem med kommunikationen mellan våra system som gjorde att Tierp blev utan vatten i en dryg timmes tid under söndagen 16 juni.

På grund av detta så kan vissa fastigheter uppleva fortsatt lågt tryck i sina kranar under en till två dagars tid. Problemet kommer successivt att minska i takt med att vattennivån i Tierps vattentorn fylls på.

Vi beklagar den bristfälliga kommunikationen i detta ärende.