Vägarbete

Vägsträckor ytbehandas vecka 27

Under vecka 27 planeras preliminärt arbete med ytbehandling av vägsträckor i Månkarbo, Skärplinge och Mehedeby. För att minska risken för stenskott ombeds trafikanter i området att sänka hastigheten.

Under vecka 27 så planeras preliminärt arbete med ytbehandling Y1 på följande vägsträckor:

  • Knutkullarvägen i Månkarbo
  • Salbergavägen och Växelvägen i Skärplinge
  • Kvarnvägen i Mehedeby

Y1 består av ett bituminöst bindemedelskikt med invältat grus. Detta innebär att det är en förhöjd risk för stenskott på den nylagda ytan. Vi ber därför trafikanter som åker på dessa sträckor att anpassa farten tills det att gruset har satt sig ordentligt och att övergruset som blir kvar kan sopas bort.

Området kommer att skyltas upp med stenskottsvarning under arbetets gång.