Lyktstolpar

Rondering av lyktstolpar

Under september månad sker det rondering av lyktstolpar i hela Tierps kommun.

Under vecka 36-37 så sker det rondering av lyktstolpar i hela Tierps kommun. Detta görs för att identifiera lyktstolpar som inte fungerar som de ska och behöver åtgärdas. Därför så lyser lyktstolparna även under dagtid under denna period.

När ronderingsperioden är över så kommer samtliga lyktstolpar att återgå till ordinarie tändningstider.