Sopbil från TEMAB

Sophämtning i Karlholm

På grund av tekniska problem med en sopbil blir cirka 250 kunder i Karlholm utan sophämtning den 7 oktober. Samtliga berörda kommer att få tömning den 8 oktober istället.

Berörda ombeds att låta sina sopkärl stå framme så kommer dessa att tömmas under den 8 oktober.

Vi beklagar de besvär denna försening kan orsaka.