Arbete på Solskens- och Östra Tämnarvägen

Under vecka 2 kommer vi att påbörja ett arbete med att byta ut vattenledningen och avloppsledningen på Solskensvägen och Östra Tämnarvägen i Tierp.

Arbetet innebär att framkomligheten blir begränsad. Stundtals kan infarter till fastigheter behöva blockeras samt grävarbeten ske innanför tomtgräns för att kunna utföra bytet och sätta ner spolbrunnar.

Tillförseln av det kommunala dricksvattnet kommer även det stundtals att behöva stängas av. Om avstängningen blir längre än 1 timme så kommer boende att informeras i förväg via sms, e-post eller röstsamtal.

Arbetet beräknas pågå till och med 2020-03-31.