Planerat driftunderhåll 10 september

Torsdag den 10 september genomförs en större systemuppgradering på vår webbplats. Som en följd av detta kan det uppstå vissa störningar på förmiddagen.

Arbetet påbörjas torsdag 10 september klockan 07.30 och beräknas pågå i 3 timmar.