En av Temabs sopbilar

Justerade sophämtningsdagar över jul och nyår

Under jul och nyår blir det justeringar i sophämtningen.

Julen närmar sig och med det även röda dagar som bland annat påverkar sophämtningen.

Sophämtning vecka 52 - julveckan

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Måndag 21/12

Måndag 21/12, enligt ordinarie schema

Tisdag 22/12

Tisdag 22/12, enligt ordinarie schema

Onsdag 23/12

Onsdag 23/12, enligt ordinarie schema

Torsdag 24/12

Måndag 28/12

Fredag 25/12

Tisdag 29/12

Sophämtning vecka 53: Endast soprum, övrig ordinarie sophämtning utgår.

Sophämtning vecka 1 och 2: Enligt ordinarie schema

Tre veckor mellan sophämtningen

Med detta upplägg så går det upp till tre veckor mellan sophämtningen över jul och nyår istället för ordinarie två veckor. Anledningen till detta är vecka 53, en extra vecka på året som kommer till ungefär var femte eller sjätte år och skapar två udda veckor på varandra.

Vår valda lösning är att hoppa över vecka 53 och fortsätta som vanligt vecka 1. Detta innebär även att våra duktiga renhållningsarbetare som kämpar på i ur och skur kan få några dagar ledigt över mellandagarna och komma tillbaka utvilade inför 2021.

Extrasäck kan användas

Sista tömningen innan jul så lämnar vi en extrasäck i samtliga restavfallskärl, med anledning av ovanstående justering i hämtningsfrekvens. Denna kan ställas fram vid det nästkommande sophämtningstillfället, om det ordinarie kärlet är fullt. Extrasäcken medför självklart ingen extra kostnad.

På Mina sidor kan du se din ordinarie sophämtningsdag.