Nya taxor för VA och renhållning

Kommunfullmäktige har fastställt nya taxor för VA och renhållning för 2021.

Den 3 november beslutade kommunfullmäktige om nya taxor för såväl renhållning som vatten och avlopp i Tierps kommun. De nya taxorna gäller från den 1 januari 2021.

Renhållning

Renhållningstaxan är fortsatt miljöstyrd och ett av våra viktigaste verktyg för att motivera våra kunder att göra miljömässigt kloka val. Ett tydligt exempel på detta är att det är avsevärt billigare att sortera ut sitt avfall i restavfall och matavfall alternativt hemkompost än att ha ett osorterat sophämtningsabonnemang.

Som resultat är det idag 99,7% av våra kunder som har valt det miljövänligare och billigare alternativet att sortera ut sitt matavfall i ett brunt avfallskärl eller genom hemkompost. Visst är du en av dem? Om inte så kan du kontakta vår kundtjänst redan idag och inleda 2021 med att spara såväl pengar som på miljön.

Den nya renhållningstaxan för 2021 höjs överlag med cirka 4% jämfört med 2020.

Vatten och avlopp

I Tierps kommun är vi bortskämda med en relativt god tillgång till färskt dricksvatten. Vi har turen att leva och bo i ett område där vi inte har behövt införa bevattningsförbud eller göra andra inskränkningar för att säkra vattentillgången.

Samtidigt är kostnaden för vatten i vår kommun låg jämfört med majoriteten av våra grannkommuner. Enligt mätetalen för 2020 från branschstandarden Nils Holgersson så ligger till exempel samtliga av Enköping, Knivsta, Älvkarleby, Håbo och Östhammar kommuner högre i sina avgifter än Tierp. Mätetalen kan ses i fullo på nilsholgersson.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att garantera säkra vattenleveranser även i framtiden så behöver vi utöka underhållet av såväl VA-nätet som våra reningsverk. Det ökade investeringsbehovet gör att taxan behöver höjas, förbrukningsavgifterna med cirka 7% och anslutningsavgiften för nyanslutningar med cirka 11%.

Med den nya taxan för 2021 så blir den rörliga avgiften för en liter färskt dricksvatten i Tierps kommun 2,6 öre.