Hållbarhetslöfte signerat

I november signerade vi ett hållbarhetslöfte för att arbeta med konkreta åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

I november signerade vd Tomas Ulväng ett hållbarhetslöfte tillsammans med landshövdingen i Uppsala län. Genom vårt löfte har vi nu åtagit oss att arbeta med konkreta åtgärder fram till 2022 för att minska vår klimatpåverkan.

Tillsammans ska samtliga involverade organisationer och bolag öka takten på klimatarbetet i Uppsala län och i förlängningen hjälpa till att uppnå de nationella målen, Parisavtalets mål samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Genom vårt löfte har vi nu bland annat åtagit oss att minst hälften av de fordon som vi införskaffar under 2021 ska vara fossilfria, att fler solceller ska installeras på våra fjärrvärmverk samt att arbeta för att återbruk ska ta en än större plats i kommunen och vår verksamhet.

Varje år rapporteras utförda åtgärder in till Länsstyrelsen i Uppsala län.