Gräs som klipps med häst och slåtterbalk

Gräsmattor blir ängsmark

Med hjälp av häst och slåtterbalk blir kommunala gräsmattor ängsmark.

Tierps Energi & Miljö och Tierps kommun jobbar aktivt med att lägga om flertalet kommunala gräsmattor till ängsmark för att främja biologisk mångfald. Ängsmark gör mer nytta ur ett ekologiskt perspektiv än gräsmattor. På en äng kan du hitta upp till 50 arter per kvadratmeter - lika många som i regnskogen.

Att göra om en gräsmatta till ängsmark tar dock tid, och i början kan det se ovårdat ut. Gräset kommer inte att klippas, utan får fortsätta växa. Med lite tålamod kommer det att växa upp en härlig och artrik äng. När det väl är dags att ta hand om gräset slås det på traditionellt sätt med häst och slåtterbalk för att göra så liten åverkan som möjligt på växt- och djurliv.

Målet är att hitta en bättre balans där både människa och natur får ut så mycket som möjligt av våra grönområden.