Slyröjning sker runt om i kommunen

Efter den första röjningen kan resultatet se ofärdigt ut, men det är helt enligt plan.

Arbetet med slyröjning har nu inletts på samtliga kommunala bil-, gång- och cykelvägar. Det som röjs är området från ansfalten och 1,5 meter ut. Slyröjningen kommer att ske i tre steg, varje steg sker på lägre höjd innan slyet slutligen är nere på rätt nivå i höst. Denna första röjning har gjorts på en höjd om cirka 1 meter och stubbar har slagits sönder för att dessa inte ska föröka sig i framtiden. Som ett resultat kan röjningen se ofärdig ut, men detta är helt enligt plan.

Runt midsommar kommer nästa omgång att ske. Slyet som har dött samlas då ihop och resterande del klipps ner ytterligare. Med vårt nya arbetssätt är ambitionen att höja kvaliteten på slyröjningen och se till att hela kommunen tas om hand på rätt sätt