Temab skriver under hållbarhetslöfte

Under en ceremoni på Uppsala slott den 3 december skrev Temab tillsammans med ett stort antal regionala aktörer under ett hållbarhetslöfte för att säkra tillgången på rent vatten.

Hållbarhetslöften är en del i Länsstyrelsen i Uppsala läns arbete med Färdplan för ett hållbart län där syftet är att nå de nationella miljömålen. Temab åtar sig genom att signera hållbarhetslöftet att "till år 2024 genomföra åtgärder ur det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för vatten".

Detta innebär bland annat åtgärder för att främja smart vattenanvändning, kunskapsuppbyggnad och inspiration, nära samarbete med skola och förskola, hållbar vattenplanering samt minskade utsläpp från reningsverk.

- För mig finns det ett stort symbolvärde i att vi gör den här resan tillsammans i regionen, säger Tomas Ulväng, vd på Temab. Vi har redan påbörjat det här arbetet sedan tidigare och kommer nu att fortsätta med fler åtgärder för att främja ett hållbart Tierp, länet i stort och en god vattenförsörjning framöver.