Skottkärra med trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är ett avfall

Det är viktigt att veta att det inte är tillåtet att dumpa trädgårdsavfall ute i dungar eller grönområden, utan detta ska alltid lämnas på en återvinningscentral.

Trädgårdsavfall är ett avfall och ska hanteras som ett sådant. När trädgårdsavfall dumpas uppstår det följdproblem i den omgivande naturen, det dödar den naturliga växtligheten i området. Därför är det av stor vikt att det lämnas på återvinningscentral.

Till trädgårdsavfall räknas lite förenklat allt som blir över när man arbetar i sin trädgård. Det kan vara allt från gräs till grenar och ris, löv och ogräs. När det är dags för nästa omgång med trädgårdsarbete ber vi därför samtliga att ta med sig sitt trädgårdsavfall till närmaste återvinningscentral.