Nya taxor och ändrad fakturafrekvens

Nu har kommunfullmäktige beslutat om nya taxor för renhållning samt vatten och avlopp. Taxorna börjar gälla från den 1 januari 2023. Stora kostnadsökningar innebär en extraordinär situation inom framför allt vatten och avlopp.

Renhållning

Den nya renhållningstaxan är fortsatt miljöstyrd, vilket innebär att det även i framtiden lönar sig att
göra kloka miljöval och sortera ut sitt avfall. På grund av ökade omkostnader höjs taxan från den 1 januari 2023 med cirka 4%.

Taxan kan läsas i sin helhet här. Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

VA-branschen upplever just nu extraordinära kostnadsökningar. För oss är dessa främst kopplade till
el, kemikalier och räntor. Detta medför att taxan behöver höjas mer än sedvanligt. Hur stor höjningen
blir för dig som kund beror till stor del på din vattenförbrukning. För att ge dig större möjlighet att
påverka din kostnad har vi valt att lägga en större del av höjningen på den rörliga kostnaden, så att en
sänkt förbrukning ger en större besparing.

För ett Typhus A (branschstandard) med en vattenförbrukning på 150 m3/år innebär den nya taxan en
höjning på cirka 176 kr per månad. Du kan se din egen vattenförbrukning på Mina sidor.

Taxan kan läsas i sin helhet här. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad faktureringsfrekvens för VA-kunder

Vi arbetar i dagsläget med att byta ut samtliga vattenmätare hos våra kunder till digitala sådana, för att
övergå till att debitera den faktiska vattenförbrukningen i stället för en uppskattad sådan. För att
genomföra detta på bästa sätt så behöver vi övergå till att fakturera våra VA-kunder i efterhand och
månadsvis.

Detta innebär att det inte kommer att komma någon faktura till våra VA-kunder i januari 2023, utan den fakturan kommer i februari i stället. Därefter kommer fakturan att komma månadsvis med föregående månads vattenförbrukning. Detta gäller oavsett om man har fått sin vattenmätare bytt till en digital sådan än,
förändringen i faktureringen sker nu i årsskiftet för samtliga VA-kunder.