En digital vattenmätare

Tiotusentals liter vatten sparat med digitala vattenmätare

Sex månader med digital läckspårning har gett stora vinster för våra kunder och miljön.

Det är nu sex månader sedan vi aktiverade den digitala läckspårning som möjliggörs genom de digitala vattenmätarna. Tack vare denna tjänst har det redan nu sparats tiotusentals liter vatten som annars skulle ha förbrukats i onödan, skadat fastigheter och kostat våra kunder onödiga pengar.

En tredjedel snart utbytta

Vi närmar oss nu att en tredjedel av våra kunder har fått bytt till digital vattenmätare. I takt med att den siffran går upp kommer än mer vatten att tas vara på samt skador på fastigheter och onödiga kostnader undvikas.

Den automatiska läckspårningen fungerar så att vi får ett larm om en vattenmätare registrerar ett osedvanligt långvarigt kontinuerligt vattenflöde. Det vanligaste handlar om en kran eller en toalett som står och spolar eller rinner, men det kan även handla om en vattenledning som har brustit. Detta kommer upp som en varning i våra system och vi kan upplysa kunden om att det är något i fastigheten som troligen står och förbrukar vatten i onödan och att vi rekommenderar att det undersöks.

Lite siffror om utvecklingen hittills:

  • Cirka 40 kunder har kontaktats med varning om rinnande toalett eller kran. Flödena har varit allt från 30 liter i timmen upp till 500 liter i timmen, som rinner bort. Detta kan översättas till en onödig förbrukning på cirka 21-360 kubikmeter vatten i månaden. Förutom ödslande med vårt gemensamma vatten så innebär det även kostnader för kunden på mellan 750-13 000 kr i månaden i de här fallen, om det inte hade åtgärdats.
  • Cirka 70 kunder har kontaktats för att deras vattenmätare har varnat om att omgivningstemperaturen är låg. Den varningen kommer upp eftersom risken finns att vattenmätaren fryser, med en tråkig vattenläcka som följd.
  • Ett tiotal läckor har även upptäckts på servisledningar inne på kunders fastigheter. Genom att åtgärda dessa sparas både vatten och risken för vattenskador hos kunden elimineras.

Utan digital vattenmätare riskerar en vattenläcka att förbli oupptäckt

Som jämförelse på hur det såg ut innan de digitala vattenmätarna var aktiva var det i december tre läckor inne i fastigheter som ännu inte hade fått sina mätare bytta. Under de tio dagar som det tog att upptäcka läckorna hade kunderna en gemensam förlust på cirka 1 650 kubikmeter vatten. Förutom skadorna på fastigheterna innebär detta en kostnad på totalt närmare 60 000 kronor i onödig vattenförbrukning. Med digitala vattenmätare hade läckorna upptäckts inom ett fåtal timmar.

Arbetet fortsätter

Arbetet med utbyte till digitala vattenmätare fortsätter nu framåt i rask takt. Vår ambition är att den stora majoriteten av våra kunder ska ha fått bytt till digital vattenmätare innan årsskiftet.

Ett stort tack till samtliga kunder som är med och möjliggör denna resa med oss. Tillsammans lägger vi grunden för ett hållbart Tierp.