Snötäckt sopkärl

Utmaningar i snöröjningen

På grund av kraftigt och utdraget snöoväder finns det risk att en del vägar inte hinns med i snöröjningen det kommande dygnet.

Ett kraftigt snöoväder har drabbat delar av Tierps kommun och det förväntas fortsätta med kontinuerlig kraft i över ett dygn. Detta innebär att det finns en risk att snöröjningen inte kommer att hinna med att ploga samtliga vägar i samma takt som ny snö tillkommer.

Vi uppmanar därför samtliga att vara försiktiga i trafiken och att undvika att ge sig ut på vägarna om det inte är absolut nödvändigt. Det dåliga väglaget innebär även att det finns stora risker för förseningar i sophämtningen.