Styrelse

Styrelsen är utsedd av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och består av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Under ett år sammanträder styrelsen normalt 6 gånger, därutöver tillkommer kompetensutveckling vid två tillfällen per år.


     Ordinarie                                                      Suppleanter

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Kenneth Karlsson

E-post

Ann-Cathrin Larsson

E-post

Vice ordförande

Jonas Nyberg

E-post

Linda friberg

E-post

Ledamot

Björn Hellstedt

E-post

Oskar Jonsson

E-post

Ledamot

Gunnar Jansson

E-post

Ann-Kristin Hilli

E-post

Ledamot

Klas Jakobsson

E-post

Lars-Ola Sandström

E-post