• Facebook
  • #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('LinkedIn' 'linkedin' 'https://www.linkedin.com/shareArticle?url=') #shareLink('Google +' 'gplus' 'https://plus.google.com/share?url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")

Styrelse

Styrelsen är utsedd av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och består av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Under ett år sammanträder styrelsen normalt 6 gånger, därutöver tillkommer kompetensutveckling vid två tillfällen per år.


     Ordinarie                                                      Suppleanter

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Jonas Nyberg

E-post

Erica A Wallin

E-post

Viktoria Söderling

E-post

Sabina Löfstedt

E-post

Gunnar Jansson

E-post

Karolina Larsson

E-post

Vice Ordförande

Björn Hellstedt

E-post

Sara Sjödal

E-post

Per Bergsten

E-post

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

E-post