Styrelse

Styrelsen är utsedd av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och består av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Under ett år sammanträder styrelsen normalt 6 gånger, därutöver tillkommer kompetensutveckling vid två tillfällen per år.


     Ordinarie                                                       Suppleanter

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Jonas Segersam

E-post

Peter Hansson

E-post

Vice ordförande

Jonas Nyberg

E-post

Katrina Larsson

E-post

Ledamot

Björn Hellstedt

E-post

Kristoffer Nordfors

E-post

Ledamot

Linus Sevefjord

E-post

Jörgen Pettersson

E-post

Ledamot

Lars-Ola Sandström

E-post

Henrik Nilsson

E-post