Styrelse

Styrelsen är utsedd av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och består av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Under ett år sammanträder styrelsen normalt 6 gånger, därutöver tillkommer kompetensutveckling vid två tillfällen per år.


     Ordinarie                                                      Suppleanter

Skriv tabellbeskrivning här

Ordförande

Jonas Nyberg

E-post

Erica A Wallin

E-post

Viktoria Söderling

E-post

Sabina Löfstedt

E-post

Gunnar Jansson

E-post

Karolina Larsson

E-post

Vice Ordförande

Björn Hellstedt

E-post

Sara Sjödal

E-post

Per Bergsten

E-post

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

E-post