Vision och värdegrund

Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp, så lyder visionen hos oss på Temab. Den korta meningen genomsyrar samtliga våra verksamheter och är vår ledstjärna i varje beslut vi tar.

Vision

"Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp"

Värdeord

Hållbarhet

Vi jobbar aktivt med våra resurser, tar ansvar och eftersträvar hållbarhet i allt vi gör.

Kvalitet

Kompetens och resurser att kunna genomföra arbeten och uppdrag på rätt nivå.

Samarbete

Vi hjälper varandra och hittar lösningar som utvecklar Tierp.