Vision och värdegrund

Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp, så lyder visionen hos oss på Temab. Den korta meningen genomsyrar samtliga våra verksamheter och är vår ledstjärna i varje beslut vi tar.

Vision

"Vi lägger grunden för ett hållbart Tierp"

Värdeord