soptunna

Renhållning

Verksamheten renhållning ansvarar för insamling och omhändertagande av hushålls- och matavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentraler samt slamtömning. Vi ansvarar även för att behandla och återvinna grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushåll och verksamheter. Vi arbetar ständigt för att minska avfallet och främja återvinning för en hållbar framtid.

Renhållningens verksamhet är helt taxefinansierad. Det innebär att inga skattemedel finansierar vårt arbete och våra investeringar. Här finns all information kring de olika avfallstjänsterna vi tillhandahåller.

Kom ihåg att du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera ditt avfall. Det är stora miljövinster om vi sorterar och återvinner vårt avfall. Därför arbetar vi för att göra det så enkelt som möjligt för dig att sortera rätt.

Vid frågor eller funderingar om verksamheten, eller för beställning av någon av våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst