Återvinningscentraler

Hushållets källsorterade grovsopor och farliga avfall lämnas till återvinningscentralerna i kommunen.

Mer under Återvinningscentraler