Ombyggnation av Skärplinge och Gatmot ÅVC

Vi bygger om våra återvinningscentraler för en modern och miljövänlig framtid.

Slutförandet av ombyggnationerna av återvinningscentralerna i Skärplinge och Gatmot har försenats. Båda återvinningscentralerna är från och med 16 april öppna för besökare.

Skärplinge återvinningscentral

Ett jordskred har försenat processen men på tisdag den 16 april är Skärplinge återvinningscentral äntligen redo att öppna upp för besökare igen. Noggranna undersökningar av marken har utförts och området har då konstaterats säkert att använda.

Därmed är samtliga vårstädare varmt välkomna till den nya återvinningscentralen i Skärplinge från och med tisdag den 16 april. Fram tills dess håller den temporära återvinningscentralen på området öppet.

Gatmot återvinningscentral

Gatmot återvinningscentral är i drift och öppen för besökare.

Återstående arbeten

Båda återvinningscentralerna är från 16 april öppna för besökare men vissa arbeten återstår innan anläggningar är helt färdigställda enligt våra planer för två moderna och funktionella återvinningscentraler.

Vårt mål är att besökare på återvinningscentralerna ska påverkas så lite som möjligt under de återstående arbetena, men det kan under perioder vara lite stökigt även fortsättningsvis. Vi ber därför samtliga besökare om förståelse för eventuella prövningar som kan uppstå under arbetets gång.

Ett stort tack för er förståelse och visad hänsyn under denna ombyggnadsperiod.