Farligt avfall

Det är vårt gemensamma ansvar att varken människor eller natur tar direkt eller indirekt skada av vårt avfall. Det bästa vore om vi undvek att köpa och använda produkter som direkt eller indirekt är eller kan bli farliga för miljön. Tyvärr är det i dagens samhälle inte alltid möjligt.

Därför är det så viktigt att alla hjälps åt, både hanterar och tar hand om produkter som trots allt är, blir eller ger upphov till farligt avfall. Både hushåll och företag är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på ett bra och godkänt sätt. Vår gemensamma miljö är vårt gemensamma ansvar.

Hjälp med sortering

Vi arbetar med att ta fram en sorteringsguide. Tills den är klar är du välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst om du är osäker på hur något ska hanteras och sorteras. På Avfall Sveriges webbplats finns även bra information om avfallshantering.

Kontakt

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9, 815 21 Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Org nr: 559031-4315