Farligt avfall

Farligt avfall

Det är vårt gemensamma ansvar att varken människor eller natur tar direkt eller indirekt skada av vårt avfall. Det bästa vore om vi undvek att köpa och använda produkter som direkt eller indirekt är eller kan bli farliga för miljön. Tyvärr är det i dagens samhälle inte alltid möjligt.

Därför är det så viktigt att alla hjälps åt, både hanterar och tar hand om produkter som trots allt är, blir eller ger upphov till farligt avfall. Både hushåll och företag är ansvariga för att det farliga avfallet sorteras ut och tas om hand på rätt sätt. Vår gemensamma miljö är vårt gemensamma ansvar.

Vid inlämning av större mängder farligt avfall behöver du som privatperson föranmäla detta till oss på Temab.