Företag

De här sidorna riktar sig till dig eller er som är företagare. Det finns information om vilka renhållningsabonnemang vi kan erbjuda just er, var närmsta återvinningscentral finns och hur farligt avfall ska hanteras.

Abonnemang

Sophämtning, sorterat eller osorterat abonnemang

Sorterat abonnemang är för er som vill vara med i den centrala matafallsinsamlingen, ni har två avfallskärl och sorterar ut matavfallet från restavfallet.

Osorterat abonnemang är för er som inte vill eller har möjlighet att sortera ut matavfallet. Ni har ett kärl för både mat- och restavfall.

Slamtömning

Abonnemang för slamtömning innebär att vi kommer och tömmer er slamavskiljare eller slutna tank vid en fast tidpunkt på året. 

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare är idag inget som vi erbjuder. Har ni en fettavskiljare som behöver tömmas hänvisar vi därför er att beställa tömningen direkt av en slamtömningsentreprenör.

Har du frågor eller undrar över något som rör verksamheten eller ert företags abonnemang går det bra att  kontakta kundtjänst.