Återvinningscentraler

Källsorterade grovsopor och farligt avfall lämnas till återvinningscentralerna i kommunen. De finns vid Gatmot, Tierp, Söderfors och Skärplinge.

Företagskort

Företagskorten tillåter avfallsmängder upp till 2 kubikmeter avfall per öppningstillfälle.

  • Årskort -  Gäller för innevarande kalenderår