Invasiva främmande arter

Så tar du hand om växtavfall av invasiva främmande arter.

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över invasiva främmande arter.

När sådana växter ska hanteras eller kastas krävs det därför extra åtgärder. Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Exempelvis akvarie- och terrarieägare behöver vara mycket noggranna när man hanterar eller ska kasta växter som har funnits i akvariet. Många av dessa växter finns på listan över invasiva främmande arter. När du tömmer ditt akvarium eller terrarium och inte är säker på växtarterna så ber vi dig därför att alltid följa nedanstående steg.

Avfallshantering

  • Växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompostfraktionen pga. spridningsrisken, utan i den brännbara fraktionen.
  • Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter räknas inte som ett hushållsavfall, det vill säga avfall som typiskt kan uppkomma vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. En innehavare av stora mängder växtavfall kan istället betala för en avfallstjänst från en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall, och anläggningen tar då emot växtavfallet och förbränner det.
  • Växtavfall från invasiva främmande arter ska aldrig slängas i hushållets restavfall, på grund av spridningsrisken.