Bild på slamskylt

Slamtömning och latrin

Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens avlopp uppfyller kraven i miljöbalken.

Tierps Energi & Miljö AB ansvarar för omhändertagandet av hushållsavfall där även slam och latrin ingår, det vill säga avloppsavfall. Alla fastigheter, både permanent- och säsongsboenden utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam och latrin.

Behöver du en slamskylt?

För att kunna erbjuda bästa möjliga service är vi väldigt tacksamma om du som kund märker ut var din slambrunn och/eller slutna tank finns. Då underlättar du mycket för våra chaufförer när det är dags för tömning.

Slamskylt finns att hämta gratis på Gatmot och Skärplinge återvinningscentraler samt på Temabs kontor på Vallskogavägen 3 i Tierp.

Beställa slamtömning

För att beställa slamtömning ringer eller e-postar du till oss, är det brådskande rekommenderar vi att du ringer. En vanlig budningsorder utföres inom fem arbetsdagar. Är det mer akut än så går det bra att beställa en akuttömning, då kommer vi inom 24 timmar.

Vår entreprenör som utför slamtömning är Skadeservice i Östhammar.

Vill du veta mer är du välkommen att besöka Skadeservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ta kontakt med vår kundtjänst.

Hämtning av latrintunna

Hållnäs, Västland, Karholm, Källviken och Lövstabruk får latrinen hämtad jämn torsdag. Ställ ut ditt latrinkärl bredvid ditt sopkärl. Har du gemensam lösning med sophus eller liknade ställer du latrinkärlet vid sophuset. Källviken ställer ut latrinkärlen vid tomtgränsen.

I Vendel, Söderfors, Såglandet, Skämsta och övriga områden på Tierps landsbygd ställer du ut ditt latrinkärl till din ordinarie sophämtningsdag bredvid sopkärlet. Latrinkärlet kommer sedan hämtas inom 4 dagar. Är ditt latrinkärl äldre än 3 år gammalt (se etikett på locket) så kommer vi inte att hämta kärlet, då anses kärlet förbrukat och du får hälla över i nyare kärl. Har du inga nyare så är du välkommen att beställa hos vår kundtjänst.