Slamtömning

Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens avlopp uppfyller kraven i miljöbalken.

Tierps Energi & Miljö AB ansvarar för omhändertagandet av hushållsavfall där även slam och latrin ingår, det vill säga avloppsavfall. Alla fastigheter, både permanent- och säsongsboenden utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam och latrin.

Om du vill ansöka om att få förlängt intervall för tömning så hanteras det av Tierps Kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa slamtömning

För att beställa slamtömning ringer eller e-postar du till oss, är det brådskande rekommenderar vi att du ringer. En vanlig budningsorder utföres inom fem arbetsdagar. Är det mer akut än så går det bra att beställa en akuttömning, då kommer vi inom 24 timmar.

Vår entreprenör som utför slamtömning är Relita. Relita är ett företag från Uppsala med uppdrag runt om i landet. För att kunna erbjuda bästa möjliga service är vi väldigt tacksamma om du som kund märker ut var din slambrunn och/eller slutna tank finns. På så vis underlättar det väldigt för chaufförerna i deras arbetsmiljö.

Vill du veta mer är du välkommen att läsa på Relitas hemsida eller ta gärna kontakt med vår kundtjänst.